Verpleging De Dijle


Verpleging De Dijle  

 Eerstelijns ondersteunende verpleegpost 

Een praktijkruimte waar patiënten terecht kunnen voor alle niet dagelijkse verpleegkundige zorgen, waarvoor ze zich nog kunnen verplaatsen. Een ruimte waar de patiënt centraal staat, waar kennis en menselijkheid hoog in het vaandel wordt gedragen! 

Aangeboden zorgen

Alle zorgen worden via de mutualiteit vergoed, indien u over een voorschrift van een arts beschikt. Enkel voor wondzorg is er sinds 1/12/2022 geen voorschrift meer nodig. Facturatie gebeurt volgens het systeem van derdebetalende

 • verzorging van 1 of meerdere, al dan niet chronische wonden
 • verwijderen hechtingen (bijvoorbeeld na een operatie)
 • stomazorg
 • advies referentieverpleegkundige wondzorg: zowel voor patiënten als collega verpleegkundige die een groep thuisverpleging coördineren of als arts
 • verschillende inspuitingen IM, SC, IV
 • vaccins
 • spoelen katheters PICC, PAC, HICKMAN, ...
 • IV-therapie (Infuus)
 • afschakelen chemo pompje
 • vervangen gastro- en suprapubische sonden met een ballon
 • bloedafnamen
 • PCR
 • .....

Nood aan zorg

0473 34 38 17